วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บรรจุภัณฑ์แก้ว


บรรจุภัณฑ์แก้ว

เป็นการนำทรายหรือที่เราเรียกว่า ซิลิกา ( SiO 2 ) มีความบริสุทธิ์ 99.5 % โซดาแอซ ( Na2Co3 ) หินปูน ( CaO ) หินฟันม้า ที่มีส่วนประกอบของ SiO 2 และ A1 2 O3 หินโดโลไมต์ ที่มีส่วนประกอบของ CaO และ MaO นำทุกอย่างมาหลอมที่อุณหภูมิ2,800 องศาเซลเซียสแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นภาชนะที่ต้องการ เช่น ขวดแก้ว คนโท จานข้าว ถ้วยชาม แก้วน้ำ เป็นต้นบรรจุภัณฑ์แก้วจำแนกออกได้เป็น 4 ประเภท

1. แก้วโซดาไลม์ ทำมาจากโซดาไลม์ ทรายโซดาแอซ ที่ผ่านกรรมวิธีอัลคาไลส์อย่างเหมาะสม มีความทนต่อกรดและด่างสูงนิยมนำมาใช้ผลิตภาชนะบรรจุยาสำหรับฉีดที่มีความเป็นกรด หรือด่าง หรือเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ เช่น บิกเกอร์ หลอดทดลอง


2. แก้วบอโรซิลิเกต ทำมาจากโบรอนไตรออกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนท้านสูงนิยมนำมาใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุยาสำหรับฉีด

3.แก้วโซดาไลม์ ที่นำมาใช้ผลิตภาชนะบรรจุยาที่ใช้สำหรับรับประทานหรือยาที่ใช้เฉพาะที่ แต่ไม่นิยมใช้เป็นภาชนะบรรจุยาสำหรับฉีด4. แก้วโซดาไลม์ ที่ไม่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาสำหรับฉีด ยกเว้นยาฉีดที่ทดสอบความคงตัวแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อบรรจุในภาชนะที่ทำจากแก้วนิยมนำมาใช้เป็นภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเบียร์ น้ำอัดลม อาหาร เครื่องสำอาง จาน ชาม