วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ออกแบบกล่องอย่างง่าย

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือกล่องใส่ของทั่วไปอย่างง่ายๆ

1.ก่อนอื่นควรสังเกตว่าบรรจุภัณฑ์ ของเรามีขนาดกว้างสูงเท่าไหร่ แล้วลองคิดหน้าตาของรูปแบบที่จะออกมาว่าจะเป็นทรงอย่างไหนที่เหมาะกับการนำเสนอ

2.เดินไปหากล่องบรรจุภันฑ์ ที่มีขายสำเร็จรูปแล้ว เช่น กล่องขนม กล่องเบียร์ ฯลฯ แกะออกมาแล้วลองดูลักษณะการออกแบบภายใน

3. ทดลองย่อขนาดของกล่องนั้นให้เท่ากับของบรรจุภัณฑ์ของเรา ไม่จำเป็นต้องเท่ากันพอดี ตัดขนาดให้หลวมๆหน่อย อาจจะเผื่อขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 2-3 มิลลิเมตรการทำบรรจุภัณฑ์กล่องจะต่างกันออกไป ถ้าเป็นพวกกล่องธรรมดา กระดาษไม่หนามากจะเผื่อที่น้อย
กว่าระหว่างเส้นพับที่กล่อง แต่ถ้าเป็นกล่องลูกฟูก จะต้องเผื่อที่มากหน่อยเพราะกระดาษจะหนากว่า

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบลายบ้างก็ใช้ Illustrator ใช้โปรแกรม Package Designer หรือโปรแกรม Esko Graphic PackEdge แล้วแต่ถนัด